Lumens o Luxes


Per compara dues tecnologies d’il·luminació diferents no podem mirar els lúmens, sinó que hauríem de mirar els luxes

  • Els lúmens són la quantitat total de llum emesa en totes les direccions.
  • Els luxes son els lúmens per metre quadrat.

Totes normatives parlen amb luxes, ja que els lúmens totals que hi ha en un espai, no arriben tots a terra, n'hi ha molts que es perden, en reflectors, en parets o sigui que no es poden aprofitar. La llum que acaba arribant a terra, serà la que realment aprofitarem per veure i treballa, o sigui els luxes.

Podem veure que el llum convencional, en aquest cas les llum incandescent i els fluorescent, emeten llum en totes les direccions, en canvi el LED fa una emissió de llum UNIDIRECCIONAL, en una direcció.

El LED aprofita millor l’energia, per fer llum, el seu rendiment és molt més elevat, generant així un estalvi en la seva utilització. 

En canvi els llums convencionals tant sols el 63% de llum, del flux lumínic, és útil. El LED aprofita un 91% del lúmens. O sigui que els seus lúmens estan més ben rendibilitzats.


Cas real.
Agafem un fluorescent Philips i un fluorescent LED.

El fabricant ens dona aquestes dades
  • Fluorescent Philips 36W (realment 52W amb reantància magnètica) i 2.500lumens
  • Fluorescent LED 18W (realment 19W mantenint la reactància magnètica) i 1.740lumnes

Quin fa més llum?
El LED.
  • Fluorescent Philips.2.500lumens x 0.63= 1.575 lumens útils
  • Fluorescent LED 1.740lumens x 0.91= 1.583lumens útils

Més o menys fan la mateixa flux lumínic, però el que realment ens interessa no són els lúmens sinó els luxes, que són els que realment ens arriben a terra, de tot aquest flux lluminós, tots aquest lúmens, quants ens arriben a terra?, hi ha molta llum que surt del fluorescent convencional i no s’aprofita, no arriba a terra. 
Per tant el rendiment real del fluorescent convencional és baix, perquè es perd flux lluminós pel camí.

En canvi l’avantatge del LED és que pràcticament tota llum arriba a terra, perquè és direccional.

Si fem lectures amb un luxómetre veiem que:
  • Fluorescent convencional: 200lux
  • Fluorescent LED: 220lux

Miran els luxes veiem que la diferencia és fins i tot més gran, que l'aprofitament en lumens.Twitter Facebook WhatsApp  
  LEDNET  Sallent   Tel. 638315160-636698389  info@lednet.es Avís legal | Disseny Web