Durabilitat i fiabilitat


Un dels majors punts forts dels LEDs és la seva llarga vida, que en funció de l'ús i les condicions de funcionament, pot arribar a durar 50.000 hores, o fins i tot 100.000 hores. 

Els Led no tenen filaments o altres parts mecàniques subjectes a trencaments ni a fallades per "fos", no hi ha un punt en què deixen de funcionar, sinó que la seva degradació és gradual al llarg de la seva vida. Disminució lumínica 

Totes les fonts de llum elèctriques experimenten una disminució en la quantitat de llum emesa a mesura que van envellint amb el temps. Aquest procés seconoce comunament amb el seu terme anglosaxó "lumen depreciation". 

Les bombetes incandescents presenten un 10-15% de disminució en la llum emesa, en comparació amb els lúmens oferts inicialment, després de les primeres 1.000 hores de vida. Els fluorescents normalment perden no més del 20% de llum inicial, després d'aproximadament les primeres 10.000h de vida. Però el competidors que més s'acosta a LED en durabilitat, són els fluorescents lineals d'alta qualitat (T8 i T5), només perden aproximadament un 5% de la seva sortida lumínica inicial, després de les 20.000 primeres hores de funcionament. Així i cap de les anteriors fonts de llum esmentades s'acosta als rangs de vida útil dels LEDs.


Definim la vida útil com el punt en el qual la sortida de llum d'una lluminària en lúmens, ha baixat fins al 70% de la inicial (abreujat comoL70) per il · luminació general i fins al 50% (L50) per LEDs usats amb fins decoratius . Per a algunes aplicacions, poden ser requerits nivells fins i tot superiors al 70%. 

Per exemple en una aplicació comuna com és la il · luminació general d'una oficina, hi ha estudis on demostren que la majoria de les persones en un espai toleren reduccions del nivell de llum de fins a un 30% gairebé sense adonar-se'n, més encara si aquesta reducció es produeix de forma gradual. Per tant un nivell d'un 70% del nivell inicial de llum pot ser considerat un llindar apropiat de vida útil per il · luminació general.


Twitter Facebook WhatsApp  
  LEDNET  Sallent   Tel. 638315160-636698389  info@lednet.es Avís legal | Disseny Web