Qualitat?


La qualitat d'un producte no només ve definida pel número de certificats que té, i el número d'anys de garantia que et dona el fabricant a empresa que comercialitza el producte, sinó que és molt important saber de quins components esta format el producte i com funcionen entre si, per saber si és un producte de qualitat o no. 

L’objectiu d’aquest apartat és que el usuari conegui millor les diferencies bàsiques que poden donar pistes de la qualitat del producte LED. 

En cas analitzarem el típic focus industrial LED de 30W. 

Els productes externament ens mostres unes característiques, que no reflecteixen objectivament el preu del producte, ni la seva qualitat, ni els seus components, ni els materials en que estan construïts.Pes
La primera característica bàsica és el pes del foco. Això ens indica les dimensions del dissipador.

El dissipador és una peça que s’utilitza per baixa la temperatura que genera el LED, sinó esta ben dimensionat i no dissipa tindrem problemes, s’escurçà la seva vida útil, el color ens varià i la seva intensitat de llum (flux lumínic).

La superfície ideal és d’uns 60cm2 per W. Per tant el dissipador ha d’estar ben dimensionat en funció de la potència, temperatura ambient i resistència tèrmica del LED.   
Normalment els dissipadors són d’alumini, però també ens podem trobar productes amb altres components que no tenen la capacitat dissipadora tèrmica del alumini. No dissipen la calor, per tant escurcen la vida del LED. 
Driver
L’element clau en el correcte funcionament i la vida útil del LED és el Drivers.

El driver alimenta el LED, dona el corrent necessari pel funcionament del LED. L’ordre d’aquest corrent pot oscil·lar però a de ser de l’ordre de centenars de mili ampres. Si el driver esta mal calculat i passa massa corrent pel LED, el LED farà més llum però la seva vida útil es veure reduïda significativament. Aquest elevat corrent fara sobre escalfarà el chip LED i per efecte joule l’anirà deteriorant.

De drivers n’hi ha de molt tipus de qualitats diferents. Alguns estan encapsulats, altres que tenen unes dimensions molt reduïdes. Les fonts d’alimentació normalment son fonts d’alimentació commutades. Alguns porten components de més qualitat o son de marques més o menys reconegudes, com son MEANWELL com condensador rubicom per exemple.
Potència
La potència eléctrica s'expressa en watts.

Una lluminaria té una potencia teorica una mica diferent que la seva potencia real.

Per exemple, en el cas dels focos LED, tot i que teòricament tots els focos són de 30W, en la seva mesura real tots tenen watatges diferents, que van desde 25W fins a 40W.  

La potencia real es important, si estem realitzem un estudi econòmic i el consum real del LED és superior el teòric, per exemple és de 40W en compte de 30W no tindrem l’estalvi desitjat o esperat. 

Un consum elevat també ens pot estar indicant un sobre escalfa LED i com hem dit abans efectarà la seva vida útil. 

Quantitat de llum (lux)
Per últim mirarem el tipus de chip LED i la llum que generen mitjançant un luxometre estàndard.

Aquest valors han estat obtinguts a una distancia de 80cm de terra.  Els luxes són els lúmens per metre quadrat, que és el que ens demana la normativa. És a dir la llum que arriba a terra, de tot aquest flux lluminós (lumens), quanta llum ens arriba a terra?, hi ha molta llum que surt i no s’aprofita, no arriba a terra.  

Cada model ens donar una luxes diferents que van des de 950luxes fins a 1650luxes. 

També és important el tipus de chip LED utilitzat serà mes o menys eficient (+ o - lm/W), fara més o menys llum si es CREE, Brigdelux, Epistar, citizen , Sharp, citiled... Dins de cada fabrican hi han moltes marques i models diferents.

Cada un dels chips LED té unes cobres fotomètriques, cada model té una fotometria diferent.  En aquí també podem veure els diferents obertures per cada un dels focus.

    

Per més informació clica VIDEO.Twitter Facebook WhatsApp  
  LEDNET  Sallent   Tel. 638315160-636698389  info@lednet.es Avís legal | Disseny Web